Informacje o przebiegu rozmów prowadzonych z Rafałem Dutkiewiczem

Drodzy Nowocześni!

Jako Przewodniczący Regionu Dolnośląskiego Nowoczesnej uważam za swój obowiązek przedstawić informacje o przebiegu rozmów prowadzonych z Rafałem Dutkiewiczem,
a których przedmiotem są zasady i warunki dalszej współpracy pomiędzy stronami. Uważam to za szczególnie konieczne wobec obrazu jaki w odniesieniu do tych rozmów tworzą pojawiające się publikacje prasowe, a który to obraz jest w moim przekonaniu fałszywy
i szkodliwy zarówno dla przebiegu tych rozmów jak i dla wizerunku Nowoczesnej.

Pragnę przypomnieć okoliczności w jakich doszło do nawiązania współpracy Nowoczesnej
z Prezydentem Wrocławia. W kwietniu 2016 roku, w związku z problemami wewnętrznymi Platformy Obywatelskiej pojawiło się realne zagrożenie, że we Wrocławiu do władzy może dojść Prawo i Sprawiedliwość. Nikogo z nas już wtedy, a tym bardziej obecnie nie trzeba przekonywać jakim złem byłoby to dla Wrocławia. Szczęśliwie, dzięki woli i determinacji stron oraz osobistemu zaangażowaniu Przewodniczącego Ryszarda Petru udało się zapobiec temu najgorszemu ze scenariuszy. Bezpośrednim skutkiem tej sytuacji było powstanie Klubu Radnych Nowoczesnej w Radzie Miejskiej. Jednocześnie pragnę podkreślić, że wsparcie jakiego Nowoczesna zdecydowała się udzielić Prezydentowi Wrocławia w celu stabilizacji sytuacji politycznej we Wrocławiu, nie było i nie jest równoznaczne z pełną i bezwarunkową aprobatą dla polityki miejskiej, szczególnie w odniesieniu do jej bieżącego wymiaru.

Nowoczesna ma szacunek i uznanie dla wielu dokonań ostatnich 25 lat we Wrocławiu, w tym tych, które wiążą się bezpośrednio z osobą Rafała Dutkiewicza. Nie zmienia to jednak faktu, że staliśmy i stoimy na stanowisku, że Wrocław potrzebuje zmiany. Zmiany zarówno jakościowej jak i pokoleniowej oraz personalnej. Jako partia jesteśmy gotowi zaproponować jej kształt wrocławianom.

Dlatego uznaliśmy i do tego staraliśmy się przekonać Prezydenta, że jest to świetna okazja do swoistego nowego otwarcia. Do otwartej, pozbawionej uprzedzeń debaty o mieście, której efektem byłby plan na drugą połowę kadencji, a być może również szersza perspektywa rozwoju miasta w następnych latach. Elementem tych działań, jednak co chcę wyraźnie podkreślić środkiem, a nie celem samym w sobie, miał być pakiet zmian personalnych na czele z funkcją wiceprezydenta. Tak rozumiemy partnerski model współpracy, oparty na szacunku, otwartości i poczuciu współodpowiedzialności za Wrocław.

Przebieg dotychczasowych rozmów dowodzi, że Prezydent Wrocławia widzi tę współpracę inaczej. Tworzenie fałszywych alternatyw pomiędzy tym co merytoryczne i właściwe,
a polityczne i partyjne, a także przypisywanie partnerom nieprawdziwych intencji i zamiarów nie służy budowaniu zaufania i wskazuje, że dotychczasowa formuła rozmów nie sprawdziła się i ostatecznie się wyczerpała.

Dlatego chcemy rozpocząć nowy etap rozmów, w których niezbędne będzie większe zaangażowanie struktur Nowoczesnej, a ich przebieg możliwie jawny. W najbliższych dniach chcę doprowadzić do pierwszego spotkania zespołów roboczych. Oczekujemy, że rozmowy obejmą najważniejsze kwestie dotyczące kierunków rozwoju miasta m.in. walkę z korkami, politykę przestrzenną czy sprawy społeczne. Negocjacje powinny zakończyć się najpóźniej do końca stycznia 2017 roku, a o ich postępach będę informował na bieżąco.

(-) Tadeusz Grabarek

Przewodniczący regionu

dolnośląskiego

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

2024 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?