Strategia zeroemisyjności miasta, plan rewitalizacji i osiedlowe inwestycje

Poprawki Nowoczesnej do budżetu Wrocławia na 2021 rok

Klub Radnych Nowoczesna złożył w sobotę swoje stanowisko do projektu budżetu na rok 2021. W stanowisku radni zwracają uwagę na szereg zadań, które w ich opinii powinny być realizowane, bądź rozpocząć się w przyszłym roku. – Nasze wnioski to efekt rozmów z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i radami osiedli. Na realizację takich zadań umawialiśmy się z prezydentem Sutrykiem w 2018 r. w naszym wspólnym programie wyborczym – mówi Jolanta Niezgodzka, radna Nowoczesnej.

Poznaj wnioski Nowoczesnej: walka ze zmianami klimatu

Nowoczesna w swoich wnioskach podkreśla konieczność zwiększenia tempa adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu. Dlatego, poza szeregiem inwestycji w zieleń i zagospodarowanie wody opadowej we wnętrzach podwórzowych, postuluje zabezpieczenie środków na przygotowanie strategii zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

W ubiegłym roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła alarm klimatyczny. Czas już na kolejny krok i przygotowanie szczegółowej strategii doprowadzenia miasta do stanu neutralności klimatycznej do 2050 roku, a być może nawet szybciej. Doceniamy działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, jak na przykład II etap projektu Grow Green na śródmiejskich podwórkach, jednak czas na dalej idące działania spisane w strategię, z której realizacji rozliczać będzie można wszystkie jednostki miejskie przez najbliższe lata – argumentuje Piotr Uhle, przewodniczący klubu.

We wnioskach klubu znaleźć można wiele inwestycji w zieleń, np. rewitalizacja otoczenia Jeziora Pawłowickiego, II etap remontu Skweru Skaczącej gwiazdy czy remont wgłębnika przy ul. 8 Maja.

Poznaj wnioski Nowoczesnej: rewitalizacja

Radni i radne Nowoczesnej zwracają także uwagę na pilną potrzebę przyśpieszenia procesu rewitalizacji miasta. Umożliwić to może utworzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji na terenie szeregu osiedli, która daje urzędnikom szerokie kompetencje i narzędzia prawne, by wspierać mieszkańców, i organizacje pozarządowe, a także przeciwdziałać negatywnym procesom, np. gentryfikacji, grodzeniu osiedli. Krokiem przewidzianym w ustawie o rewitalizacji, który jest niezbędny, by taką strefę powołać jest przygotowanie Gminnego Planu Rewitalizacji.

– W poprzednich latach przeprowadzona została szczegółowa analiza dotycząca obszaru, który powinien zostać poddany procesom rewitalizacji. Nie możemy zwalniać zmian na lepsze w zdegradowanych osiedlach, tym bardziej w przededniu kolejnej edycji środków europejskich. Dlatego postulujemy opracowanie tego niezbędnego dokumentu – uzasadnia Jolanta Niezgodzka, radna Nowoczesnej.

W zakresie rewitalizacji Nowoczesna zwraca uwagę na szereg wnętrz podwórzowych, które od lat czekają na remont. W obecnym tempie remont wszystkich miejskich podwórek może zająć jednostkom miejskim nawet kilkadziesiąt lat.

Poznaj wnioski Nowoczesnej: Edukacja i inwestycje drogowe

Radni i radne Nowoczesnej w swoich wnioskach przewidują zwiększenie finansowania na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – remonty szkół i przedszkoli, a także poprawę infrastruktury sportowej.

Klub proponuje również zwiększenie nakładów na budowę i remonty wrocławskich ulic, wraz z odpowiednią infrastrukturą pieszo-rowerową i nasadzeniami zieleni, zgodną z przyjętą w ubiegłej kadencji Rady Miejskiej strategią zrównoważonej mobilności. Chodzi tu o stare ulice pokryte mocno zdegradowaną kostką brukową, jak np. ul. Szczytnicka, Piastowska, czy Nowowiejska, jak również nowe inwestycje, jak np. projekt i budowa ul. Hiacyntowej.

Poznaj wnioski Nowoczesnej: Wrocław Karmi Piersią i lekcje konstytucji w szkołach

Zdaniem radnych Nowoczesnej niezbędne jest większe wsparcie finansowe dla programu Wrocław Karmi Piersią. Agnieszka Kędzierska, autorka projektu, uważa że szczególnie w trudnych czasach pandemii niezbędne jest wsparcie dla rodziców. – Program, który przygotowaliśmy jest nowoczesny i odpowiada wyzwaniom XXI wieku. Należy wspierać rodziców w procesie wychowania dzieci, a także wspierać kobiety w możliwie najszybszym i najsprawniejszym powrocie do aktywności zawodowej – argumentuje Kędzierska.

Więcej o projekcie Wrocław Karmi Piersią przeczytać można na stronie wroclawkarmipiersia.pl

Nowoczesna postuluje również wprowadzenia specjalnych lekcji konstytucji we wrocławskich szkołach.

Zobacz wszystkie wnioski Nowoczesnej:

L.p.Wydatki na planowane zadania lub wprowadzenie nowego zadaniaŹródło finansowaniaPrzewidywane skutki finansowe w kolejnych latach
1Opracowanie strategii zeroemisyjności dla Miasta WrocławiaDział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 150 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.Brak kosztów w kolejnych latach
2Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa ‘’Promenady Gajowickiej’’ po parzystej stronie ul. Pereca 28-58 na odcinku od ul. Żelaznej  do ul. Stalowej w trybie „zaprojektuj i buduj.”Dział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 400 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.Brak kosztów w kolejnych latach
3Przygotowanie dokumentacji projektowej i rewitalizacja jeziora Pawłowickiego w trybie „zaprojektuj i buduj.”Dział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 400 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.Brak kosztów w kolejnych latach
4Sanacja starodrzewia na osiedlu Pawłowice na terenie całego osiedla.Dział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 100 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 100 000 zł 2023 – 100 000 zł
5Przygotowanie dokumentacji projektowej i przebudowa terenów zielonych przy boisku na terenie SP91 przy ul. Sempołowskiej w trybie „zaprojektuj i buduj.”Dział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 750 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 250 000 zł 2023 – 100 000 zł
6Przygotowanie Gminnego Planu RewitalizacjiDział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 200 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.Brak kosztów w kolejnych latach
7Przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja remontu podwórka Kleczkowska/Reymonta w trybie „zaprojektuj i buduj.”Dział 900 Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z w zakresie oczyszczania jezdni w okresie zimowym, zmniejszyć wydatki o 500 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 500 000 zł 2023 – 250 000 zł
8Remont podwórka w kwartale Nobla/Pomorska/Paulińska/Rydygiera.Dział 900 Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z w zakresie oczyszczania jezdni w okresie zimowym, zmniejszyć wydatki o 1 000 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.Brak kosztów w kolejnych latach
9Przygotowanie dokumentacji projektowej dla podwórka Trzebnicka/Kraszewskiego/Korzeniowskiego/Zegadłowicza w trybie „zaprojektuj i buduj.”Dział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 50 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 1 000 000 zł 2023 – 1 000 000 zł
10Przygotowanie dokumentacji projektowej dla podwórka pl. Legionów/Sądowa.Dział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 50 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 1 000 000 zł 2023 – 1 000 000 zł
11Przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja remontu podwórka między ulicami Pomorska/św. Wincentego/Rydygiera w trybie „zaprojektuj i buduj.”Dział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 600 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 400 000 zł  
12Realizacja trzeciego etapu remontu podwórza między ulicami Żeromskiego, Oleśnicką, Jedności Narodowej i KluczborskąDział 900 Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z w zakresie oczyszczania jezdni w okresie zimowym, zmniejszyć wydatki o 500 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 1 000 000 zł
13Realizacja II etapu remontu podwórka Struga/Zegadłowicza/KleczkowskaDział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 300 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.Brak kosztów w kolejnych latach
14Remont podwórka pl. Św. Macieja 9-10/Pobożnego 20-24.    Dział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 800 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.  Brak kosztów w kolejnych latach
15Przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja remontu podwórka między ulicami: Oporowską/Stalową/Grochową/KłośnąDział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 1 000 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 1 000 000 zł 2023 – 500 000 zł
16Remont podwórza między ulicami Wyszyńskiego, Prusa, Sępa Szarzyńskiego i Sienkiewicza.W zadaniu 1 WKO/B/01 Koordynacja polityki w zakresie komunikacji społecznej  zmniejszyć wydatki o 1 500 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 750 000 zł
17Konsultacje, przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej remontu przestrzeni międzyblokowej przy ul. Łąka MazurskaDział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 100 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 500 000 zł 2023 – 250 000 zł
18Realizacja programu ‘’Wrocław karmi piersią’’Dział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 500 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 500 000 zł 2023 – 500 000 zł 2024 – 500 000 zł 2025 – 500 000 zł
19Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa jezdni i chodników w ciągu ul. Hiacyntowej w trybie „projektuj i buduj”.Rozdział 600 Transport i Łączność, Dział 60015 Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, zmniejszyć wydatki o 2 000 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 2 000 000 zł
20Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi dojazdowej do obiektu sportowego przy ul. Niepodległości 5W zadaniu 1 WKO/B/01 Koordynacja polityki w zakresie komunikacji społecznej  zmniejszyć wydatki o 1 000 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 2 000 000 zł
21Przygotowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Koszarowej w trybie „projektuj i buduj”.  Rozdział 600 Transport i Łączność, Dział 60015 Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, zmniejszyć wydatki o 2 000 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 3 000 000 zł
22Wydłużenie linii A lub 116 do ul. KamieńskiegoRozdział 758 Różne Rozliczenia, Dział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia, zmniejszyć wydatki o  100 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.100 000 zł corocznie
23Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych łączących przystanek „Most Szczytnicki” przy ul. Kochanowskiego i nadodrzańskie wały w trybie „projektuj i buduj”.Rozdział 758 Różne Rozliczenia, Dział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia, zmniejszyć wydatki o  250 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 2 250 000 zł
24Opracowanie koncepcji budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej ul. Mianowskiego i BujwidaRozdział 758 Różne Rozliczenia, Dział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia, zmniejszyć wydatki o  150 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 500 000 zł 2023 – 3 000 000 zł 2024 – 5 000 000 zł
25Przygotowanie dokumentacji projektowej i remont nawierzchni i chodników wraz z nasadzeniami zieleni ul. Nowowiejskiej od ul. Wygodnej do ul. Wyszyńskiego w trybie „projektuj i buduj”.W zadaniu 3 ZDIUM/B/06/W Wykonanie iluminacji świątecznej zmniejszyć wydatki o 250 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 3 000 000 zł
26Przygotowanie dokumentacji projektowej i remont nawierzchni i chodników wraz z nasadzeniami zieleni ul. Szczytnickiej od ul. Reja do ul. Sępa Szarzyńskiego w trybie „projektuj i buduj”.  W zadaniu 1 WKO/B/01 Koordynacja polityki w zakresie komunikacjispołecznej  zmniejszyć wydatki o 350 00 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.  2022 – 5 000 000 zł 2023 – 5 000 000 zł
27Przygotowanie dokumentacji projektowej i remont nawierzchni i chodników wraz z nasadzeniami zieleni nawierzchni ul. Piastowskiej od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sienkiewicza w trybie „projektuj i buduj”.W zadaniu 3 ZDIUM/B/06/W Wykonanie iluminacji świątecznej zmniejszyć wydatki o 1 000 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 3 000 000 zł
28Remont budynku po przedszkolu – nowej siedziby rady osiedla Pawłowice w trybie „projektuj i buduj”.W zadaniu WOU/REM/01 Remonty bieżące w budynkach Urzędu Miejskiego  zmniejszyć wydatki o 500 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.Brak kosztów w kolejnych latach
29Doświetlenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz zjazd dla wózków i rowerów od strony Starodębowej.W zadaniu WOK/B/08 Obsługa wyjazdów służbowych zagranicznych 200 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.Brak kosztów w kolejnych latach
30Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika na ul. Dożynkowej w trybie „projektuj i buduj”.  W zadaniu WOK/B/08 Obsługa wyjazdów służbowych zagranicznych 200 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.  Brak kosztów w kolejnych latach
31Remont placu zabaw przy zbiegu ulic Pszenna/Jęczmienna.  W zadaniu BPR/B/01 Obsługa Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów zmniejszyć wydatki o 500 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.  2022 – 400 000 zł
32Przygotowanie dokumentacji projektowej i remont drogi dojazdowej od ul. Ziemowita w kwartale: Legnicka/Nabycińska/Ziemowita/Dobra w trybie „projektuj i buduj”.  W zadaniu 2 BPR/B/07 Organizacja ważnych wydarzeń i spotkań z inicjatywy Prezydenta Miasta zmniejszyć wydatki o 1 000 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.  Brak kosztów w kolejnych latach
33Drugi etap remontu Skweru Skaczącej GwiazdyDział 750, Rozdział  75095 Pozostała działalność,  Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia zmniejszyć wydatki o 650 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.Brak kosztów w kolejnych latach
34Budowa placu zabaw na podwórku w kwadracie ulic Roentgena, Grunwaldzkiej, Suchardy i SienkiewiczaDział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 150 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.Brak kosztów w kolejnych latach
35Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Polanowice- Ligota – Poświętne.Dział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 100 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 1 000 000 zł
36Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw na podwórzu między ulicami Żeromskiego, Barlickiego, Nowowiejską i KluczborskąDział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zmniejszyć wydatki o 150 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.Brak kosztów w kolejnych latach
37Przygotowanie dokumentacji projektowej i remont placu zabaw na terenie SP78 przy ul. Jedności Narodowej w trybie „projektuj i buduj”.Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zmniejszyć wydatki o150 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.Brak kosztów w kolejnych latach
38Przygotowanie dokumentacji projektowej i remont wgłębnika przy ul. 8 Maja w trybie „projektuj i buduj”.Dział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 250 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 500 000 zł
39Przygotowanie dokumentacji projektowej i montaż oświetlenia Wzgórza Kilimandżaro przy ul. Fryderyka ChopinaDział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 150 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.Brak kosztów w kolejnych latach
40Rewitalizacja placu Piłsudskiego.Dział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 850 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 5 000 000 zł 2023 – 3 000 000 zł
41Sfinansowanie lekcji o Konstytucji we wrocławskich szkołach.Dział 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o 50 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 100 000 zł 2023 – 100 000 zł 2024 – 100 000 zł 2025 – 100 000 zł
42Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy SP 97 przy ul. Prostej w trybie „projektuj i buduj”.W zadaniu 1 BPR/B/01 Obsługa Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów zmniejszyć wydatki o 1 000 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 8 000 000 zł
43Przygotowanie dokumentacji projektowej i remont sali gimnastycznej SP1 przy ul. Nowowiejskiej w trybie „projektuj i buduj”.W zadaniu 1 WKO/B/01 Koordynacja polityki w zakresie komunikacji społecznej  zmniejszyć wydatki o 250 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 2 000 000 zł
44Przygotowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja SP107 przy ul. Prusa w trybie „projektuj i buduj”.W zadaniu 2 BPR/B/07 Organizacja ważnych wydarzeń i spotkań z inicjatywy Prezydenta Miasta zmniejszyć wydatki o 250 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie.2022 – 1 750 000 zł

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

2024 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?