Rada Miejska Wrocławia w sprawie przesunięcia terminu wyborów prezydenckich w Polsce

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 2 Statutu Wrocławia stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVl/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 3965 oraz z 2018 r. poz 4611), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

W związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 i wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego z całą mocą wzywamy do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich w Polsce. Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 sprawiła, że zdrowie oraz życie Polek i Polaków jest zagrożone. Każdego dnia rośnie liczba osób zarażonych CoVID-19, wzrasta również liczba zgonów. Epidemiolodzy podkreślają, że szczytowa faza epidemii, której skali nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jest jeszcze przed nami.

Organizacja wyborów 10 maja 2020 r. wiązać się będzie z narażeniem głosujących obywateli oraz członków komisji wyborczych na poważne zagrożenie zdrowia i życia. W tak trudnym czasie samorządy nie mają możliwości prawidłowego przeprowadzenia wyborów prezydenckich, na które składają się przecież: skompletowanie komisji wyborczych, przeszkolenie członków komisji oraz przygotowanie punktów wyborczych gwarantujących bezpieczeństwo epidemiologiczne. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się sprowadzaniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia Polek i Polaków. Jako samorząd nie godzimy się na wymuszanie współodpowiedzialności za nieprzewidywalne skutki organizacji wyborów prezydenckich w czasie pandemii.

https://www.facebook.com/watch/?v=248692799596770

Apelujemy o wczytanie się w art. 228 Konstytucji RP, który wyraźnie mówi o nieprzeprowadzaniu wyborów na Prezydenta RP w czasie stanu nadzwyczajnego. Nie podlega dyskusji, że obecna sytuacja w kraju to stan klęski żywiołowej. Wprowadzone Rozporządzeniami Ministra Zdrowia ograniczenia i obostrzenia dotyczące wolności i praw człowieka i obywatela (m.in.: ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności, zakaz zgromadzeń, zakaz określonego sposobu przemieszczania się) stanowią narzędzia, które stosować można tylko w przypadku wystąpienia jednego ze stanów nadzwyczajnych.

Wybory na Prezydenta RP nie mogą przebiegać w atmosferze strachu i niepewności. Zrozumiały to już inne kraje, w których wybory i referenda zaplanowane na najbliższy czas zostają odwołane i przesunięte na inne terminy. Odłożone w czasie zostały już m.in.: wybory parlamentarne w Serbii (zaplanowane na 26 kwietnia 2020 roku), wybory samorządowe w Wielkiej Brytanii (zaplanowane na pierwszy tydzień maja 2020 roku) oraz wybory w Szwajcarii.

Mając na uwadze przede wszystkim zdrowie i życie wrocławianek i wrocławian, z całą mocą wzywamy do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich w Polsce.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

2024 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?