Dolnośląscy radni Klubów Nowoczesnej Plus i Koalicji Obywatelskiej wzywają rząd do przesunięcia wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja

We wspólnym apelu do rządu radni i radne Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z Klubu Nowoczesnej Plus i Klubu Koalicji Obywatelskiej argumentują przeciwko wyborom prezydenckim zaplanowanym na 10 maja. Ich zdaniem świadome dążenie do ich przeprowadzenia w stanie epidemii jest karygodne. Samorządowcy jednym głosem „sprzeciwiają się narażaniu zdrowia oraz życia Polek i Polaków w celach politycznych, nie godzą się na przysparzanie im dodatkowych zmartwień i niepewności w tym niezwykle trudnym czasie”. Dolnośląscy radni protestują przeciwko prawnym manipulacjom, próbie podporządkowania prawa celom politycznym i planach zmiany Konstytucji w czasie epidemii wirusa Sars-COV-2.

Treść apelu oraz uzasadnienia do niego:

W związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 i wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego
z całą mocą wzywamy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich. Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 sprawiła, że zdrowie oraz życie Polek i Polaków jest zagrożone. Każdego dnia rośnie liczba osób zarażząonych CoVID-19, wzrasta również liczba zgonów. Epidemiolodzy podkreślają, że szczytowa faza epidemii, której skali nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jest jeszcze przed nami.

Organizacja wyborów 10 maja 2020 r. wiązać się będzie z narażeniem głosujących obywateli oraz członków komisji wyborczych na poważne zagrożenie zdrowia i życia. W tak trudnym czasie samorządy nie mają możliwości prawidłowego przeprowadzenia wyborów prezydenckich, na które składają się przecież: skompletowanie komisji wyborczych, przeszkolenie członków komisji oraz przygotowanie punktów wyborczych gwarantujących bezpieczeństwo epidemiologiczne. Niejasności formalne, brak przygotowania do wyborów korespondencyjnych, brak odpowiednich procedur oraz niezgodność
z Konstytucją RP to tylko niektóre z rażących błędów okołowyborczych. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się sprowadzaniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia Polek i Polaków. Nie godzimy się na wymuszanie na samorządach współodpowiedzialności za nieprzewidywalne skutki organizacji wyborów prezydenckich w czasie pandemii.

Apelujemy o wczytanie się w art. 228 Konstytucji RP, który wyraźnie mówi o nieprzeprowadzaniu wyborów na Prezydenta RP w czasie stanu nadzwyczajnego. Nie podlega dyskusji, że obecna sytuacja w kraju to stan klęski żywiołowej. Wprowadzone Rozporządzeniami Ministra Zdrowia ograniczenia
i obostrzenia dotyczące wolności, praw człowieka i obywatela (m.in.: ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności, zakaz zgromadzeń, zakaz określonego sposobu przemieszczania się) stanowią narzędzia, które stosować można tylko w przypadku wystąpienia jednego ze stanów nadzwyczajnych.

Za przeniesieniem terminu przemawia też fakt, że w obecnym stanie nie jest możliwe prowadzenie kampanii wyborczej: prezentowanie programów wyborczych przez kandydatów, spotykanie się
z wyborcami, prowadzenie debat. Akt wyborczy powinien być ukoronowaniem tego procesu. Wybory na Prezydenta RP nie mogą przebiegać w atmosferze strachu i niepewności. Zrozumiały to już inne kraje, w których wybory i referenda zaplanowane na najbliższy czas zostają odwołane i przesunięte na inne terminy. Odłożone w czasie zostały już m.in.: wybory parlamentarne w Serbii (zaplanowane na 26 kwietnia 2020 roku), wybory samorządowe w Wielkiej Brytanii (zaplanowane na pierwszy tydzień maja 2020 roku) oraz wybory w Szwajcarii.

Mając na uwadze przede wszystkim zdrowie i życie Dolnoślązaków, z całą mocą wzywamy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich w Polsce.

Uzasadnienie

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 sprawiła, że zdrowie oraz życie Polek i Polaków jest zagrożone. Każdego dnia rośnie liczba osób zarażonych CoVID-19, wzrasta również liczba zgonów. Epidemiolodzy podkreślają, że szczytowa faza epidemii, której skali nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jest jeszcze przed nami. Organizacja wyborów 10 maja 2020 r. wiązać się będzie z narażeniem głosujących obywateli oraz członków komisji wyborczych na poważne zagrożenie zdrowia i życia. Mając na uwadze przede wszystkim zdrowie i życie Dolnoślązaków, wzywamy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich w Polsce.

Świadome dążenie do przeprowadzenia wyborów w stanie epidemii uznajemy za karygodne z punktu moralnego. Nie godzimy się na narażanie zdrowia oraz życia Polek i Polaków w celach politycznych, nie zgadzamy się na przysparzanie obywatelom naszego państwa dodatkowych zmartwień
i niepewności w tym niezwykle trudnym czasie. Za karygodne uznajemy liczne manipulacje, próby podporządkowania prawa celom politycznym i plany zmiany Konstytucji w stanie poważnego kryzysu, w jakim się wszyscy znaleźliśmy. Trudno uwierzyć nam w to, że chęć przeprowadzenia wyborów może być silniejsza niż troska o życie naszych obywateli.

Stoimy na stanowisku, że dążenie do wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja tego roku
w sytuacji ogromnych problemów zdrowotnych, społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych
to działanie nieprzyzwoite, na które pozwolić nie możemy.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

2024 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?